Çağdaş Eğitim, Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenmedir!..

 
 
   
Çağdaş Eğitim
Çoklu Zeka
Çoklu Zeka - 1
Çoklu Zeka -2
Öğretmen
Okul Yönetimi
Rehberlik
Başarı Motivs.
Çağdaş Eğt.Sit.
Eğitim Sendikl.
MEB Kurumları
Resmi Kurumlar
Sizden Gelenler
Web Tasarımcı
Sizin Siteleriniz
 
 
Ziyaretçi Sayısı: 
 
 
     
 

ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE

BİLİMSEL ve AKILCI YAKLAŞIMLAR:

 * Her okul,  çağdaş, demokratik ve ılımlı bir okul iklimine sahip  olmalıdır. Bunun için de Okul Müdürleri, lider yönetici özelliklerini sürekli etkin kılarak aşağıdaki çalışmaları, yönetici ekibi ve öğretmenleriyle birlikte yapmalıdırlar. "Çağdaş eğitim, bilimsel ve akılcı eğitimdir."  Çağdaş olmak, bilimsel olmak için başta okul yöneticilerimiz olmak üzere tüm eğitimciler çok okumalı, okutmalı, araştırmalı ve mükemmelliyete giden yolda aşağıdaki çalışmaları yapmalıdırlar:

1.     Ekip Çalışması :

· Sevgi – saygı temelinde  bir değer olarak İNSAN (öğretmen-öğrenci-veli-personel) en önde tutulmalıdır. Her birey bir değer olarak algılanmalı, gelişimi, değişimi ve öğrenmesi için ona fırsat verilmeli, desteklenmeli, yüreklendirilmelidir.

· Ekip çalışması okulun tepeden tırnağa tüm birim ve bölümlerinde uygulanmalıdır.

· Okul yönetimi ve öğretmenler tüm yeniliklere, değişikliklere ve gelişmelere ayak uydurmalı, öncülük etmelidir.

· Okul Müdürü ; Öğretmenlere – Öğrencilere – Velilere ve Personele sürekli örnek ilişkiler düzeyinde yaklaşmalı, sevgi ve saygı temelinde sürekli ve etkili iletişim içinde bulunmalıdır. Okul Müdürü Lider Yönetici özelliklerini tüm çalışanlarına ve öğrencilerine - velilerine göstermeli, ekip çalışmalarında ekip liderlerini cesaretlendirmeli, onlara destek olmalıdır.

2.     Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenme:

· Eğitim – Öğretim çalışmalarında Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenme (TKY’nin eğitimde uygulanmasının en önemli ayağı) uygulanmalıdır. Geniş bilgi için buraya TIKLAYINIZ.

· Planlama: Planlama ve hazırlık çalışmaları, çevre şartlarına uygun, hazır bulunuşluk düzeyine göre hazırlanmış,  bilimsel ve akılcı olmalıdır.

· Uygulama: Ders uygulamaları Öğrenci Merkezli gerçekleşmelidir. Yani ders, öğretmenin anlattığı, öğrencilerin dinleyip notlar aldığı, klasik düzeyde işlenmemelidir. Öğrenci derste aktif olmalı, dersin akışına katılmalı, derse hazırlıklı gelmeli, işbirlikli öğrenme kümeleri olmalı, tepegöz – bilgisayar  - TV ve yazı tahtası hemen hemen her derste birlikte ve aktif olarak kullanılmalıdır. Öğretmen yönetmen rolünde derste öğrenme etkinliklerini (anlatım – soru-cevap – uygulama – tartışma – sunu – araç gereç kullanımı – yarışma ve diğerlerini) uyumlu ve demokratik bir yöntemle yönetmelidir. Ders (konu - ünite bitiminde) sonunda, öğretmen küçük bir testle konunun öğrenmişlik düzeyini ölçmeli, tam öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini saptamalı ve buna uygun olarak yeni planlamalar yapmalıdır.Geniş bilgi için TAM ÖĞRENME 'yi tıklayınız.

· Ölçme – değerlendirme: Konu testleri ve genel ders değerlendirmeleri Bilimsel  Ölçme – Değerlendirme kriterlerine uygun yapılmalı, ölçülen bilgi ve becerilerin sonucu değerlendirilmeli, kağıt üzerinde kalmamalıdır. Okulda mutlaka optik okuyucu ve ölçme değerlendirme programları bulunmalı ve etkili bir şekilde kullanılmalıdır. (Ölçme Değerlendirme Merkezleri bulunmayan okullar için.) Geniş bilgi için İlköğretimde Ölçme Değerlendirme 'yi tıklayınız. Öğretmenlerimizin kendi kendilerini değerlendirmeleri için Nasıl Bir Öğretmen 'i, okul müdürlerinin öğretmenleri değerlendirmeleri için Öğretmen Değerlendirmesi'ni tıklayınız.

· Tamamlayıcı ve pekiştirici çalışmalar: Her konu, ünite bitiminde yapılan ölçe ve değerlendirmeler ışığında mutlaka eksikleri tamamlayıcı ve pekiştirici çalışmalara yer verilmelidir. Burada öğretmenlerin en büyük silahları İşbirlikli Kümeler  olacaktır.

· İşbirlikli Kümeler (Kubaşık Öğrenme): İlköğretim 1.sınıftan Lise son sınıfa kadar hemen hemen her derste, her öğretmen tarafından kullanılabilecek bir teknik ve öğrenme yöntemidir. Eğitim bilimcilerin üzerinde ısrarla durdukları bir öğrenme yöntemidir. Bununla ilgili olarak KUBAŞIK ÖĞRENME'yi tıklayarak geniş bilgi alabilirsiniz.

·  Teknolojinin Eğitimde Kullanılması: Eğitim teknolojisi (Tepegöz – Bilgisayar – CD – VCD – Sunular –TV – Projektör - Dijital Kamera ve diğer modern ve klasik eğitim araç gereçleri), özel ve resmi tüm okullarda eğitim-öğretimin hizmetine sokulmalıdır. Eğitim Teknolojisinin derslerde aktif olarak kullanımları için öncelikle (bıkmadan, usanmadan) öğretmenler, hizmet içi eğitime alınmalıdır. 

·  Düşünen, okuyan, araştıran, yorumlayan ve üreten öğrenci tipi sürekli hedeflenmelidir.

3.     Rehberlik Çalışması :

· Rehberlik ve motivasyon görevi (öğretmen – öğrenci – veli) en üst düzeyde sürekli yapılmalıdır. Etkili bir Okul Rehberlik Servisi kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Her öğretmen bir rehberdir anlayışı tüm yönetici ve öğretmenlere yayılmalıdır. Hiçbir öğretmen, “bu konu rehber öğretmenin görevi” deyip problemi oraya havale etmemeli, çözüm yolu bulamadığı aşamada bunu yapmalıdır. Okul Müdürü, okulun örnek rehber öğretmeni olmalıdır.

4.     Hizmet İçi Eğitim :

·  Hizmet İçi Eğitim, sürekli ve aktif kılınmalı ve HİEDK (Hizmet İçi Eğitim Danışma Kurulu) kurularak sistemli çalıştırılmalıdır. HİEDK, önceliği Eğitim Teknolojisinin Derslerde Kullanımına vermeli, bunun üzerinde durmalı, çalışmalı, daha sonra diğer eksiklerin giderilmesi için seminerler organize etmelidir.

5.     Sosyal Çalışmalar :

· Okul, çevresinin kültür merkezi olmalıdır.

· Sosyal etkinlikler çok, çeşitli ve sürekli olmalıdır.

· Hedef kitle öğrencilerdir. Başarılı Öğrenci profilini okulun geneline yayarak, nitelik ve nicelik olarak en üst düzeye getirmenin yolları aranmalı, planlanmalı ve uygulanmalıdır.

· Her türlü eğitici kol çalışmaları, sportif ve kültürel yarışmalar, okul çevresi ile ilişkili olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır.

· Okul-Aile Birlikleri aktif ve etkili çalıştırılmalıdır.

    6.     Okul Disiplini :

· Okul disiplini, ılıman okul kültürüne dayanmalıdır.

· Okul Kültürü : Sevgi ve saygı temelinde, ekip ruhunun         ve    dayanışmanın ön plana çıktığı, güçlü iletişim kanallarının kurularak işletildiği ve aidiyetlik duygusunun oluştuğu, demokratik ve ılıman okul iklimine okul kültürü denir.

· Okulda ve sınıflarda oluşturulacak kurallar dizini tüm öğrenci – öğretmen – yönetim tarafından birlikte belirlenmeli ve birlikte uygulanmalıdır. Kurallar dizinine uymayanlara kuralların konuş gerekçeleri anlatılmalı – gösterilmelidir. Gelişimsel rehberlik çerçevesinde öğrenciye yaklaşılmalıdır.

· “Cezasız disiplin, çağdaş yaklaşımdır.” anlayışı yönetici ve öğretmenlerce benimsenmeli ve uygulanmalıdır. 

* * *  Özel - Resmi tüm okullar Atatürk'ün gösterdiği vizyona sahip çıkmalı ve o yolda ilerlemelidir.      

"Kalite, olağan şeylerin olağanüstü mükemmellikte yapılmasıdır.

Kamil TÜRKOĞLU / Emekli Okul Müdürü

 
      Anasayfa    
 
Çağdaş Eğitim©2007