Çağdaş Eğitim, Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenmedir!..

 
 
   
Çağdaş Eğitim
Çoklu Zeka
Çoklu Zeka - 1
Çoklu Zeka -2
Öğretmen
Okul Yönetimi
Rehberlik
Başarı Motivs.
Çağdaş Eğt.Sit.
Eğitim Sendikl.
MEB Kurumları
Resmi Kurumlar
Sizden Gelenler
Web Tasarımcı
Sizin Siteleriniz
 
 
 
     
 

ÖĞRENCİLER HANGİ ÖĞRETMENLERİ SEVER?

* Kendilerini zorlayan
   * Başarısız olduklarında onları cesaretlendiren
       * Sürpriz quizler yapan
          * Kendilerine düzenli ödev veren
             * Kendilerinden yüksek başarı bekleyen
    Bu konuyla ilgili kontrollü bir deney yapılmıştır. Aynı düzeyde ve aynı yaş grubunda öğrencilerden meydana gelen iki sınıf oluşturulmuştur. Bu sınıflardan A  sınıfına giren öğretmenler buradaki öğrencilerden yüksek beklentiler içine girmişler ve bu şekilde davranmışlardır.  B sınıfına giren öğretmenler ise "siz adam olmazsınız" havası içerisinde derse girmişlerdir. Sonuçta, aynı düzeyde olmalarına rağmen A sınıfı öğrencileri sınavlarda B sınıfı öğrencilerinden daha başarılı olmuşlardır
    Zil çaldıktan sonra hemen okuldan ayrılmayıp öğrencileriyle vakit geçiren  öğretmenleri daha çok sever ve  onlara daha çok saygı duyarlar.

DERSİ NASIL ANLATMALIYIM?
1.      Öğrencinin ilgisinin çekilmesi ve korunması:
          Öğrencilere, ihtiyaçları çerçevesinde dersin önemini ve hedeflerini anlamalarına  yardımcı olun. Öğrencinin derse olan ilgisini, çeşitli öğrenci isteklerine, değerlerine yer vererek çekin. Bütün öğrencilerin dersin belirli dönemlerinde aktif katılımda bulunma fırsatı olmalıdır. Katılan öğrencilere olumlu davranın. Ayrıca dersi dinlemeyen öğrencileri tespit ederek bunları da dersi dinlemeye teşvik edin. Bunun için bu gibi öğrencilerle özel olarak konuşarak, onların neden dersi dinlemedikleri tespit edilebilir.
2.      Öğrencinin Düşünmesini Sağlama
             Derste öğrenciye sorular sorun. Bunlar daha önce anlattığınız konulardan, ve ya o   derste işlediğiniz konudan sorular olabilir. Bunlara cevap veren-vermeyen öğrencilere (onlara fark ettirmeyecek şekilde) +,- gibi değerlendirmeler yapın. Daha sonra öğrencinin karne notunu hesaplarken bu değerlendirmeleri sözlü notu olarak kullanabilirsiniz. Ezberlemeyi vurgulamak yerine, öğrencinin düşünmesine ve eleştirmesine yardım edecek sorular sorun.
         Konuyla ilgili araştırmaya ve tartışmaya yönelten sorular sorun. bırakın öğrenciler bir süre bu soruyu kendi aralarında tartışsınlar. Daha sonra değişik grupların verdikleri cevapları sınıfta tartışarak doğru sonuca ulaşmayı sağlayın.
3.      Öğretim Araç gereçleri Kullanma
             Ders için uygun öğretim araç gereçleri kullanın. Slaytlar, fotoğraflar, şemalar kullanarak dersi cazip hale getirin. Öğrencilerinize renkli kartonlar üzerine renkli yazılarla panolar hazırlatarak bunları da kullanabilirsiniz. Sınıf panolarını ünlü matematikçiler, fizikçiler ve ya tarihi şahsiyetlerin hayatları, resimleri ile doldurun ve etrafta her şey dersinizi anımsatsın
4.      Öğrencilerle iletişim Kurma
            ifadeleriniz  anlaşılır olsun, anlaşılmadığı takdirde başka kelimelerle anlatmak istediğinizi tekrar anlatın. Sabırlı olun. Ders esnasında öğrencilere geri bildirimde bulunun. Doğru ve yanlış sorulara geribildirimde bulunun. Öğrencilerin birbirlerini değerlendirmeye teşvik edin. Ders esnasında öğrencilerle göz teması kurun ve sıkıldıkları, dikkatleri dağıldığı anda dersin havasını dağıtacak bir espri yapın, bir anekdot ve ya fıkra anlatın.
 
MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN 10 ALTIN KURALI
1.      "Matematik Öğretme" nin gayret , fedakarlık isteyen bir vazife olduğunu kabul etmeli ve her gün kendini yenileyerek öğrencilere "Daha ne verebilirim ?" düşüncesi içinde olmalısınız.
2.      Bazı öğrencilerin matematiği "öcü" gibi gördüğünü ve ya sevmediğini kabul etmeli ve olabildiğince anlayışlı, şefkatli yaklaşmalısınız.
3.      Öğrencilerinizin sizin nezrinizdeki değerlerinin matematik dersindeki başarılarıyla ilgili olmadığını hissettirmelisiniz.
4.      Her bir öğrencinizin sorusuna saygı duymalısınız ki onlardan saygı görebilesiniz.
5.      Farklı şekillerde yaklaşarak " Anlamadım" ifadesini "Anladım" ifadesine dönüştürmeye uğraşmalısınız.
6.      Birbirinden farklı öğrenme kapasitesi ve yöntemleri olan öğrencilere hitap edecek ders anlatma teknikleri geliştirmelisiniz.
7.      Özel çalışmaya ihtiyacı olan öğrencileri belirleyip bunların takibini yapmalısınız.
8.      Sınıfta "Anladınız mı?" diye sormak yerine, her bir öğrencinin ne bilip bilmediğini belirlemeye çalışmalısınız. Özellikle dersi bitirmeden önce öğrencilerinize soracağınız güzel hazırlanmış bir kaç soru ile o günkü dersinizin verimini ölçme imkanınız olabilir.
9.      Öğrencideki sorumluluk ve disiplin anlayışının gelişmesi öğretmenin davranışlarıyla bağlantılı olduğundan, öğrencilere günlük ödev verilmeli ve takibi yapılmalı, ayrıca sürpriz sınavlar yapılarak öğrencinin derse her zaman hazırlıklı gelmesi sağlanmalı
10.  Öğrencilere dönem ödevi olarak "son 10 yılın ÖSS soruları ve çözümleri" gibi araştırma ve düşünmeye yönelik olmayan ödevler vermek yerine onların düşünme yeteneklerini geliştirecek ve matematiğe karşı tavırlarını kökten etkileyecek ödev konuları belirleyip bunlar üzerinde çalışmalarını sağlamalı, ve onların kapasitelerinin üstünde ve ya altında ödev verilmemeli. Grup çalışması yapabilecekleri ödevler vererek  takım ruhu oluşmasını sağlamalı.
 
İdeal öğretmen, branşında bir numaradır.
 
"İdeal öğretmen bir muhabbet fedaisidir. "
                         "İdeal öğretmen hassas bir terazi gibidir. "
                 "İdeal öğretmen öğrencilerini teşvik eder, onların cesaretini kırmaz."
"İdeal öğretmen anlatan değil rehberlik edendir."
                        "Dersini öğrenciyi merkeze alarak yürütendir."
                                                  "Öğrencilerin öğrenme ihtiyacı  hissetmelerine yardımcı olun"
"Derse öğrencinin ilgisini çekin ve koruyun" 
           "Öğrencilerin düşünmesini ve eleştirmesini sağlayın"
                                      "İlgi çeken ve bu ilgiyi koruyan öğretim araç-gereçleri kullanın"
                                                                                                 "Öğrencilerinizle tam ve etkili iletişim kurun"
                                                                                                     "Matematik bir değil, aksine çok (eğlenceli)dir.
 
ETKİLİ AİLE İLETİŞİMİ
Sevgili anne babalar ;
          Herkesin bildiği bir söz vardır: “Eğitim ailede başlar” Her aile başarılı çocuklar yetiştirmek ister. Bunu gerçekleştirmek için çocuğuna her türlü imkanı hazırlar. Ancak unutulmaması gereken bir konu daha vardır ki, o da çocuğun kimlik gelişimidir. Çocuğun içinde bulunduğu dönemi nasıl atlattığı çocuğun hayatta kazanacağı başarıları kadar önemlidir.
          “Dünyadaki aynalar gümüşlenmiş cam parçaları değil çocuklarımızdır. Çünkü onlar sizi yansıtır. ” Çocuk gerçekten de aileyi yansıtır. Ailedeki bireylerin kişilik yapısı çocuğun kişilik yapısını şekillendirir.
           Ailenin çocuğa verdiği eğitimle çocuğun kişilik yapısı şekillenecekse aile çocuğa nasıl bir eğitim vermeli? Öncelikle her aile çocuklarını ayrı bir birey olarak görüp kişiliklerine , bağımsızlıklarına saygı duymalıdır. Bunu yapmak için iletişim çok önemlidir.
            Her şeyden önce etkin dinlemenin bilinmesi gerekmektedir. Batılı psikolog Publilus Syrus;”Çocuğuna servet bırakmak isteyen anne- baba, ona iyi dinlemeyi öğretmelidir" diyor. Etkin dinleme için kişinin söylediklerinin gerçek anlamlarının kavranması gerekir.  
            Duyulduğunu ve anlaşıldığını bilmek çok güzel bir duygudur.
            Çocuklar sevgiye tepki verirler.
            Çocuğunuzun söylediklerini duymak istemelisiniz.
            Çocuğunuzun duyguları sizinkinden ne kadar farklı olursa olsun onun duygularını kabul etmelisiniz.
            Duyguların sürekli değil, geçici olduğuna inanmalısınız.
            Çocuğunuzun ayrı ve farklı bir birey olduğunu kabul etmelisiniz.
           Çocuğunuzun sorunları olduğunda yanında olmalı fakat sorunlarını kendisi çözmesi için onu yalnızca cesaretlendirmelisiniz.
 
Çocuğunuzla İletişiminize Engeller Nelerdir?
           Acaba hangimizin gören bir bakışa, duyan bir kulağa gereksinimi yok? Dr. Pire’ nin “İnsanların çoğu duvar, çok azı da aralarında köprü kurarlar” sözü günümüzün yoğun temposuna kendini kaptıran insanların (yani bizlerin) arka plana ittiği çok önemli bir gereksinimi vurguluyor. Özellikle çocuklarımızla olması gereken yakınlaşma ve iletişim gereksinimi.
           Evet , çocuklarımızla iletişimimize engel olan, konuşmalarımızı yüzeysel kılan ve gerçek dinlemeyi engelleyen tavırlara bir göz atalım:
     * Emir Vermek, Yönlendirmek
            * Uyarmak, Gözdağı Vermek
                 * Ahlak Dersi Vermek
                       * Öğüt Vermek ve Çözüm Önerileri Getirmek,
                             * Öğretme, Nutuk Çekme
 
UNUTMAYALIM!
       Olumlu ilgi , çocuğunuzu mutlu eder, kendine olan güvenini artırır. Övme, teşekkür, iftihar ve hayranlık gibi olumlu ilgi gösterme şekilleri kişinin moraline gerçek bir katkıda bulunur.
       Olumsuz ilgi ise üzer ve yenik düşürür. Eleştiri ve gülünç bulma, hayal kırıklığı ve güvensizlik kişiyi üzer ve yıpratır.
        İster olumlu ister olumsuz tüm etkiler ya fiziksel ya da psikolojiktir.
Etkiler: Fiziksel, Psikolojik
Olumlu: Öpme, kucaklama, okşama, sırtını sıvazlama, övme, teşekkür, göz kırpma, takdir eden bir bakış
Olumsuz: Dayak, eleştiri, küçümseme, tepeden bakma
 
 
 
 
ÇOCUKLARIMIZLA ARAMIZA DUVARLAR ÖRMEYELİM, KÖPRÜLER KURALIM.
 
 
  *ÇOCUĞUMUZUN ÖZGÜVENİNİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

*ONA SIK SIK SÖZ HAKKI VERİN.

*KENDİNİ VE DUYGULARINI NE “NE DÜŞÜNÜYORSUN, NASIL HİSSEDİYORSUN” GİBİ SÖZLERLE ANLAMAYA ÇALIŞIN.

*ONUN FİKİRLERİNE DEĞER VERDİĞİNİZİ HİSSETTİRİN.

*ONUN OLUMLU DAVRANIŞLARINI KESİNLİKLE TAKDİR EDİN. 

 
  *O KONUŞURKEN ONUN YÜZÜNE BAKIN VE CİDDİYE ALINDIĞINI HİSSETTİRİN.

*ONUN İÇİN ZAMAN AYİRİN.

*YAŞINA UYGUN GÖREVLER VERİN VE DAHA SONRA BAŞARISINI TAKDİR EDİN.

*ONUN ILE DEĞİŞİK KONULARDA SOHBET ETME ORTAMI OLUŞTURUN.

*ONUN KORKU VE ENDIŞELERİNE SAYGI DUYUN.

*AŞIRI ELEŞTİRİCİ OLMAKTAN VE YARGILAYICI OLMAKTAN ÇEKİNİN.

*HATALI DAVRANIŞLARINI KONUŞARAK UYARIN VE ONA DOGRU OLANI ANLATIN.

*BAŞKALARININ YANINDA ONU KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİN.

*ONUN BAŞARISIZLIKLARINI BÜYÜTMEYİN.

*BAŞKALARI İLE KIYASLAMAYIN.

*KABİLİYETLERİNİ FARKEDİN VE TEŞVİK EDİN.

*TOPLULUK İÇERİSİNDE SÖZ ALMASINI TEŞVİK EDİN.

*ONU SIK SIK SEVDİĞİNİZİ SÖYLEYİN.

*ONUN İÇİN ÖNEMLİ OLAN ŞEYLERE SİZ DE ÖNEM VERİN.

*ONUN ÖNEMLİ GÜNLERİNİ UNUTMAYIN

*SADECE ONUN İÇİN AYIRDIĞINIZ ZAMANLAR OLSUN.

*YANLIŞ VE UYGUNSUZ CEZALANDIRMADAN KAÇININ.

*ONDAN BEKLENTİLERİNİZ ÇOK AŞIRI OLMASIN.

*ONA YAŞINDAN VE OLDUĞUNDAN KÜÇÜKMÜŞ GİBİ DAVRANMAYIN

*ONUNLA BİRLİKTE SOSYAL AKTİVİTELERDE BULUNUN. 

 
  Kaynak:İnternet  
 

                                                                           Anasayfa

 
 
Çağdaş Eğitim©2007