Çağdaş Eğitim, Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenmedir!..

 
 
   
Çağdaş Eğitim
Çoklu Zeka
Çoklu Zeka - 1
Çoklu Zeka -2
Öğretmen
Okul Yönetimi
Rehberlik
Başarı Motivs.
Çağdaş Eğt.Sit.
Eğitim Sendikl.
MEB Kurumları
Resmi Kurumlar
Sizden Gelenler
Web Tasarımcı
Sizin Siteleriniz
 
 
 
 

İLK ve ORTAÖĞRETİMİN HEDEFLERİ

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan / ayildizhan@e-kolay.net

Meşhur kişilerin eğitim gördüğü, dünyanın en iyi kolejlerinden birisi olan İngiltere’nin Eton Koleji’nde öğretmenlik yapan William Johnson Cory’nin 1861 yılında yaptığı bir

 konuşmanın metnini okuyunca, bu enteresan fikirleri madde madde yazarak başta eğitimcilerimiz olmak üzere tüm halkımızla paylaşmak istedim.

Üniversite öncesi öğrenimin hedefleri

Meşhur kişilerin eğitim gördüğü, dünyanın en iyi kolejlerinden birisi olan İngiltere’nin Eton Koleji’nde öğretmenlik yapan William Johnson Cory’nin 1861 yılında yaptığı bir konuşmanın metnini okuyunca, bu enteresan fikirleri madde madde yazarak başta eğitimcilerimiz olmak üzere tüm halkımızla paylaşmak istedim. Bu değerli öğretmenin söyledikleri, üniversite öncesi öğrenimin hedeflerini bakınız ne kadar güzel özetlemektedir. Neredeyse bir buçuk asır önce ileri sürülen ve bugün dahi geçerliliğini yitirmemiş, önemli bulduğum fikirler şu şekildedir:

1. Öğrenci okulda bilginin de ötesinde bir şeyler almalıdır.

2. Bazı sanatlarla tanışmalıdır.

3. Birtakım olumlu alışkanlıklar kazanmalıdır.

4. Özen gösterme alışkanlığını edinmelidir.

5. Kendini anlatma sanatını elde etmelidir.

6. Yeni bir entellektüel konuma geçebilmelidir.

7. Başkasının ne düşündüğünü hemen kavrayabilmelidir.

8. Görüşlerinin onaylanmamasına ve reddedilmesine katlanabilme alışkanlığını kazanmalıdır.

9. Medeni bir şekilde olumlu ya da olumsuz görüş bildirme yeteneğini edinmelidir.

10. En küçük ayrıntılara dikkat edebilme alışkanlığını kazanmalıdır.

11. Belli bir zaman süresinde mümkün olanı kestirebilme alışkanlığını elde etmelidir.

12. Zevklerini geliştirmelidir.

13. Ayırt edebilmeyi öğrenmelidir.

14. Zihinsel cesaret kazanmalıdır.

15. Zihinsel sağlamlığını artırmalıdır.

16. Kendisini tanımalıdır.

Bugün internet ve diğer enstrümanlar sayesinde bilgiye ulaşmak son derece kolaylaşmış ve dünyamız global bir köy haline gelmiştir. Bilimsel gelişmelerin hızı ve buna bağlı olarak eski bilgilerin birçoğunun geçerliliğini bir süre sonra yitirmesi de göz önüne alındığında, William Cory’nin tespitleri daha bir önem arzetmektedir.

Ezberciliğin ön planda tutulduğu ülkemiz eğitim sisteminde kolejler, liseler ve dengi okullarda üniversite öncesi öğrenimin yukarıda belirtilmiş olan hedeflerine ne derecede ulaşılabilmektedir?

Temel kültürün yüksek seviyede verildiği, öğretim ve eğitimde yukarıdaki ilkelerin de gözetildiği devlete ait veya özel kaç tane çok iyi lisemiz mevcuttur?

Bu kaliteli liselerin diğer liselere oranı nedir?

Bilginin ötesinde sanat, beceri, yetenek ve alışkanlıklar öğrencilere etkin ve kalıcı bir şekilde nasıl verilebilecektir?

Yirmibirinci yüzyıla girdiğimiz şu zaman diliminde bütün bu soruları tartışmaya açıyor ve ilgi duyan herkesten, özellikle de eğitimcilerimizden değerli katkılarını rica ediyorum.

Örneğin yukarıda belirtilen hedeflere öğrencinin bilgiye kısa yoldan ulaşabilme beceresini kazanması, herhangi bir konuda araştırma yapabilme yeteneğini elde etmesi, yaratıcı düşünceyi kullanarak topluma ve insanlığa yararlı üretken bir birey olması, en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilmesi, bilgisayarı etkin kullanması, ahlâk ve maneviyatla ilgili ebedî hayatına yönelik konularda ve evrensel değerler doğrultusunda tam bir aydın kıvamında sosyal sorumluluk bilinciyle düşünmeyi öğrenmesi, insan hak ve özgürlüklerinin değerini kavraması gibi hususlar da ilâve edilebilir diye aklımdan geçiriyorum ve sizlerin de kıymetli görüşlerinizi bize bildirmenizi bekliyorum.

 
 
      Anasayfa    
 
Çağdaş Eğitim©2007