Çağdaş Eğitim, Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenmedir!..

 
 
   
Çağdaş Eğitim
Çoklu Zeka
Çoklu Zeka - 1
Çoklu Zeka -2
Öğretmen
Okul Yönetimi
Rehberlik
Başarı Motivs.
Çağdaş Eğt.Sit.
Eğitim Sendikl.
MEB Kurumları
Resmi Kurumlar
Sizden Gelenler
Web Tasarımcı
Sizin Siteleriniz
 
 
 
     
 

Nasıl Bir Öğretmenim?

Sevgili  Öğretmenim,

        Aşağıdaki, 50 soruluk öğretmen kriterlerini kendinize uygulayın ve kendi kendinizi değerlendirin.

        Elde edeceğiniz puan ile eğitime katkınızı sorgulayın...

  ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME  SORULARI

 S.No:

Değerlendirme Soruları

A Sütunu

  B    Sütunu 

C Sütunu

Hayır /  Hiçbir zaman 
(1 puan)
 Genellikle  / Zaman   zaman 
 (2 puan) 
Sürekli   / Her zaman  (3 puan)

1

Ders planlarını yapıyor musunuz?

1

2

3

2

Ders planlarını imzalıyor ve okul   müdürüne imzalatıyor musunuz? 

1

2

3

3

Planları  gerçekten inandığınız için mi yapıyorsunuz?

1

2

3

4

Planlı çalışmaya inanıyor ve eğitim-öğretim  çalışmalarını güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş planlarla  mı yapıyorsunuz?

1

2

3

5

Ders işleme başarınızı yeterli görüyor musunuz?

1

2

3

6

Öğrenci Merkezli Eğitime inanıyor musunuz?

1

2

3

7

Ders işlerken araç – gereç (Tepegöz, VCD, TV  ve diğerleri)  kullanıyor musunuz?

1

2

3

8

Bilgisayarı eğitimin hizmetinde kullanıyor musunuz?

1

2

3

9

Öğrenme etkinliğini beş duyuya yönelik bir uygulama içinde yapıyor musunuz?

1

2

3

10

Öğrenciler arasında bireysel farklılıkları dikkate alıyor musunuz?

1

2

3

11

Yavaş ve geç öğrenen öğrencilere destek olup, onlara öğrenmeleri için yeterli zamanı tanıyor musunuz?

1

2

3

12

Her öğrencinin öğrenme tarzının ve öğrenme hızının değişik, farklı olduğunun farkında mısınız?

1

2

3

13

Yazılı ve testlerin dışında küçük sınavcıklar yaparak kendinizi ve sınıfınızı sorguluyor musunuz? 

1

2

3

14

Tam Öğrenme nedir, nasıl gerçekleştirilir, biliyor ve uyguluyor musunuz?

1

2

3

15

Ölçme ve değerlendirmeyi bilimsel olarak uyguluyor musunuz?

1

2

3

16

Başarısız öğrencilerle özel olarak çalışıyor ve onlarla yakından ilgileniyor musunuz?

1

2

3

17

Başarısızlık durumunda, "neden - niçin - nasıl yapmalı ?" diye kendinizi sorguluyor musunuz?

1

2

3

18

Öğrenciyi bir kişilik olarak kabul ediyor, önemsiyor ve onu dinliyor musunuz?

1

2

3

19

Öğrencilerinize, onları sevdiğinizi ve her birinin çok özel insanlar olduğunu hissettirebiliyor musunuz?

1

2

3

20

Nöbet görevinizi tam olarak yapıyor musunuz?

1

2

3

21

Nöbet göreviniz için  "Eğitimin bir parçası olarak algılıyor ve  yapıyorum." diyebiliyor musunuz?

1

2

3

22

Nöbet  dışında olumlu – olumsuz öğrenci davranışlarına karşı ilgili misiniz?

1

2

3

23

Eğitimde (7 x 24) ilkesine inanıyor musunuz? (Öğretmen, haftanın 7 günü, 24 saati öğretmen olarak soluk almalı ve öğretmen olarak yaşamalıdır.)

1

2

3

24

Sosyal etkinliklerin, eğitimin  önemli bir parçası olarak  görüyor ve ona göre çalışıyor musunuz?

1

2

3

25

Sosyal etkinliklerde kendinizi etkili buluyor musunuz?

1

2

3

26

"İletişim, eğitimin şah damarıdır." sözüne katılıyor musunuz?

1

2

3

27

Okul toplumunu önemsiyor ve kendinizi onun bir parçası olarak görüyor musunuz?

1

2

3

28

Öğrencilerin hep olumlu yönlerini ele alarak ve öne çıkartarak,  kendi olumsuz davranışlarının farkına varmasını ve düzeltmesini  sağlıyor musunuz?

1

2

3

29

İletişimde empatiyi biliyor ve kullanıyor musunuz?

1

2

3

30

Yeniliklere ve değişimlere açık mısınız?

1

2

3

31

Yenilikleri ve değişimleri takip ediyor musunuz?

1

2

3

32

Branşınız ile ilgili gelişmeleri takip ediyor musunuz?

1

2

3

33

Teknolojiyi (bilgisayar + projeksiyon + tepegöz + VCD + CD-ROM + …vb.-çevrenizde olanları) eğitimde kullanıyor musunuz?

1

2

3

34

Okulunuzu benimsiyor, sahipleniyor ve koruyor musunuz?

1

2

3

35

Okul Toplumu ile ilişkilerinizi geliştiriyor, kendinizi onların bir parçası olarak görüyor musunuz?

1

2

3

36

Okulunuzla GURUR duyuyor musunuz?

1

2

3

37

Ekip ruhuna inanıyor musunuz? (Bir elin nesi var, iki elin sesi var.)  (Ekip ya da takım çalışmasına katkınız, kişisel potansiyelinize uygun mu?)

1

2

3

38

Öğrencilerin işbirliği içinde birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı olabildiklerini ve bunda da çok etkili olduklarını biliyor musunuz?

1

2

3

39

Zümre arkadaşlarınızla iletişiminiz ve uyumunuz sizce olması gereken gibi mi?

1

2

3

40

Branşınız ve zümrenizle ilgili iş ve işlemleri zamanında yapıp okul yönetimine onaylatıyor musunuz?

1

2

3

41

Sınıfınız ve öğrencilerinizle  ilgili iş ve işlemleri zamanında yapıyor musunuz?

1

2

3

42

Öğrenci problemleriyle ilgilenerek çözmeye  çalışıyor musunuz?

1

2

3

43

Problemler karşısında panikliyor musunuz?

1

2

3

44

Kendinize ve ailenize zaman ayırıyor musunuz?

1

2

3

45

Eğlence, gezi, okuma ve komşuluk vb. ilişkileriniz sizce olumlu mudur?

1

2

3

46

İş arkadaşlarınızla okul dışı iletişiminiz var mı?

1

2

3

47

Yaşamayı, yaşamdan zevk almayı biliyor ve çevrenize neşe katıyor musunuz?

1

2

3

48

  Mutlu bir insan olduğunuzu söyleyebilir misiniz?

1

2

3

49

  Sizce, iyi bir öğretmen misiniz?

1

2

3

50

Şimdi seçme şansı verilse, tekrar öğretmen olmayı ister miydiniz?

1

2

3

 T  O  P  L  A  M 

 

 

 

 G E N E L  T O P L A M

 

DEĞERLENDİRME

50 - 75    Puan:    Kendinize ve öğrencilere bir iyilik yapın, öğretmenlik dışında yeni bir iş bulun.  Siz öğretmenlik yapmamalısınız. Sonuç:  Çok   kötüsünüz.
76 - 100  Puan :Çok çalışmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz. Çok kitap okumalısınız. Mesleki eserleri sürekli takip etmelisiniz. Hizmet içi kurslara katılmalısınız. Kıdemli öğretmenlerle iletişime geçmelisiniz. Sonuç:  Vasatsınız.
101 - 120 Puan:Eğitim alanında çıkmış kitapları okumalı ve hizmet içi eğitime katılmalısınız. Zirveye çıkmak için daha çok çabalamalı, mükem-melliyetçi çizgiye doğru yönelmelisiniz.  Vizyonunuzu belirlemeli ve onu elde etmek için çalışmalısınız.Sonuç:    İyi ama,  daha iyi olabilirsiniz.
121 - 135 Puan: Çok iyisiniz. Mesleğinizin zirvesinde-siniz. Okullarımıza sizin gibi öğretmenler lazım. Sonuç:   Çok iyisiniz
136 - 150 Puan: Milyonlarca alkış. Sonuç:  Ha-ri-ka-sı-nız. 
Kamil TÜRKOĞLU /Emekli Okul Müdürü
kamilturkoglu@hotmail.com
 
 
 

                                                                            Anasayfa

 
 
Çağdaş Eğitim©2007