Çağdaş Eğitim, Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenmedir!..

 
 
   
Çağdaş Eğitim
Çoklu Zeka
Çoklu Zeka - 1
Çoklu Zeka -2
Öğretmen
Okul Yönetimi
Rehberlik
Başarı Motivs.
Çağdaş Eğt.Sit.
Eğitim Sendikl.
MEB Kurumları
Resmi Kurumlar
Sizden Gelenler
Web Tasarımcı
Sizin Siteleriniz
 
 
 
     
 
Eğitim Yöneticilerine örnek bir gelişim planı;
OKUL  GELİŞİM  PLANI
A- AKADEMİK  GELİŞİM  PLANI:
I-ÖĞRETMENLERE:
S.No: Yapılacak Çalışmalar:

1

Öğrenci Merkezli Eğitim Semineri (Üniversite işbirliği)

2

Tam Öğrenme Semineri (Üniversite işbirliği) Sıfır Hata Yönteminin her sınıf düzeyinde ve her derste uygulanarak tam öğrenmenin gerçekleştirilmesi. Bütün Öğrenciler Öğrenebilir anlayışından hareket edilerek öğrenmeyi öğrenme ve tam öğrenmenin gerçekleştirilmesi.

3

İşbirlikli Eğitim (Kubaşık Küme) Semineri (Üniversite işbirliği)

4

Teknolojinin Eğitimde kullanılması Semineri (Akıllı Tahta + Tepegöz + Bilgisayar + TV + İnternet)

5

Aktif Öğrenme Yöntemleri Semineri (Üniversite işbirliği)

6

Toplam Kalite Yönetimi Semineri (Üniversite işbirliği)

7

ÖME + TÖ + İE + T.Eğ.Kul. + Aktif Öğr.yöntemlerinin öğretim yılı boyunca derslerde uygulanması.

8

Power Point programında ders sunuları hazırlama semineri düzenlenmesi.

9

Çoklu Zeka Eğitimi Semineri (Üniversite işbirliği)

10

Ekip Çalışması (Zümrelerin kendi içinde sürekli iş birliği yapması ve dayanışması)

11

Aylık Zümre Toplantıları (Çalışmaların gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi)

12

Aktif bir Hizmet İçi Eğitim Danışma Kurulunun (HİEDK) kurularak çalıştırılması.

13

“Ölçülemeyen Hizmet Geliştirilemez.” anlayışıyla  ölçme-değerlendirme merkezi kurularak sağlıklı ve objektif ölçme ve değerlendirmenin gerçekleştirilmesi. (Soru Bankası + Optik Okuyucu + Ölçme Değerlendirme Uzmanı + operatör)

14

Aktif ve etkili bir Rehberlik Servisi (Öğrenciye + Veliye + Öğretmene)

15

Sınıflarda öğrencilere açık not söylemenin kaldırılması. (Öğretmenler Kurullarında tartışılması, yararlarının ve zararlarının ortaya konulması.) Öğrencilere (not için değil) öğrenmeyi öğrenmeleri için disiplinli ve sistematik çalışma alışkanlığının kazandırılması.

16

Notmatik ve kısa cep mesaj programlarıyla devamsızlıkların, veli toplantılarının ve sınav sonuçlarının velilere ulaştırılması.

17

Sınıf Öğretmenliği branşında uzmanlaşmaya gidilmesi.(1-2-3.sınıflarda, sınıf öğretmeni uygulamasının sürdürülmesi.  Yani bir sınıf öğretmeni 1.2. ve 3. sınıfı okuttuktan sonra tekrar 1. sınıftan başlaması. 4-5. sınıflarda ise 4. sınıf öğretmenleri ayrı, 5. sınıf öğretmenleri ayrı olarak  sınıflarında uzmanlaşması. (Tartışılmalı.) Görev dağılımının  buna göre yapılması. Veya branş öğretmeni uygulamasına geçilmesi için konunun ilgili kurullarda görüşülmesi ve kararlaştırılması.)

18

Anlatan değil konuşturan, gösteren değil uygulatan, konuları oyunlaştıran, dramatize eden, somutlaştıran, öğrenciyi bir kişilik olarak kabul edip ona saygı duyan, kendini sürekli yenileyen, geliştiren ve değiştiren çağdaş öğretmen modelinin okula yerleştirilmesi.

19

Okulda esas olarak öğretmen ve öğrencilere ekip ruhunun yerleştirilmesi  ve liderlik  özelliklerinin  desteklenerek ve cesaretlendirilerek geliştirilmesi.

 

II-ÖĞRENCİLERE:

S.No: Yapılacak Çalışmalar:

1

ÖME+TÖ+İE+T.Eğ.Kul.+Aktif Öğrenme yöntemlerinin öğretim yılı boyunca derslerde uygulanması

2

Çoklu zeka testlerinin rehberlik servisince büyük sınıflardan başlayarak küçük sınıflara doğru hızla uygulanması. Test sonuçlarına göre çıkacak sınıfların öğrenme profillerinin sınıf-ders öğretmenlerine ve okul müdürüne verilmesi.

3

İşbirlikli Küme çalışmalarının derslerde aktif olarak uygulanması.

4

Öğrenme olayının sınıf içinde tamamlanarak, tüm öğrencilere aynı değil, farklı, düzeylerine uygun ev ödevlerinin verilmesi. Ödevlerin pekiştirme, araştırma, inceleme ve gözleme dayalı olması. Ödev kontrolünün bir sisteme bağlanması.

5

Öğrencilerde araştırma, düşünme, sorgulama ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi.

6

1-2-3. sınıflarda okuma – yazma – matematiğin temel kavram ve kuralları ile Hayat Bilgisinin temel bilgi ve becerilerinin tam olarak kavratılması. Oyun içinde eğitim ve öğrenmenin sağlanması.  4.5.6.7.8.sınıflara  ise  yoğun bir öğrenme fırtınası uygulanması.

7

1-2-3. sınıflarda haftada 1  saat, 4-5-6-7-8. sınıflarda haftada 2 saat bilgisayar dersi konularak öğrencilerin bilgisayar kullanımlarında etkin  ve yetkin olmalarının sağlanması.

8

Etkili bir Türkçe Öğretiminin tüm sınıflarda uygulanması.

9

1-2-3. sınıflarda haftada 2 saat, 4-5. sınıflarda haftada  4 saat, 6-7-8. sınıflara ise haftada 6 saat İngilizce dersi konularak etkin bir  Yabancı Dil eğitimi ve gelişiminin sağlanması. (Her okul İngilizce Öğretmeni durumuna göre bunu düzenlemeli, yabancı dil öğreniminin sorun olmaktan çıkması sağlanmalıdır.)

10

Kitap okuma alışkanlığının küçük sınıflardan itibaren verilmesi. Her yıl kitap okuma şenlikleri ve yarışmalarının düzenlenmesi.

11

 Öğrencilerin derslerdeki akademik başarılarının ÖDEM tarafından ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Değerlendirme raporlarının sınıf-ders öğretmenine, rehber öğretmene ve okul müdürüne gönderilmesi.

12

Her öğretim yılı  3 Deneme Sınavı (Ekim – Ocak – Mayıs) yapılarak sınıfların-şubelerin gelişiminin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin zümrelerde görüşülmesi.

13

M.E.M. Başarı Değerlendirme Sınavları sonuçlarına göre okulumuz ile diğer çevre okullar arasındaki eğitim-öğretim farkının ortaya konulması ve değerlendirilmesi.

14

Hafta sonu yetiştirme ve sınavlara hazırlık kurslarının düzenlenmesi.(Devlet Okullarında)

15

Fen Liselerine  ve Anadolu Liselerine gönderilmesi hedeflenen öğrenci sayılarının belirlenmesi ve bu öğrencilerle özel çalışma gruplarının kurulması.

16

Anasınıfı ve 1.sınıftan başlayarak tüm sınıflarda öğrencilere toplu yaşam kurallarının benimsetilmesi. Okul yasasının ve diğer kuralların davranış haline getirilmesinin sağlanması. Okul genelinde saygı ve sevgi temelinde yapılandırılmış bir disiplinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi. “Cezasız disiplin, çağdaş yaklaşımdır.” sözünün yaşama geçirilmesi. 

 

B-SOSYAL GELİŞİM  PLANI:
I-ÖĞRENCİLERE:
S.No: Yapılacak Çalışmalar:

1

Öğrenci Temsilciliği Seçimi ve Öğrenci Temsilcileri Kurulu’nun etkin çalışması.

2

Sınıf Başkanlığı Seçimi ve Sınıf Başkanları Kurulu’nun etkin çalışması.

3

Eğitici Kollara öğrenci seçimleri

4

Sınıflar Arası Genel Kültür ve Bilgi Yarışmaları

5

Sportif Turnuvalar (Basketbol – Voleybol – Futbol – Kros – Batminton- ..vb)

6

Halk Oyunları Çalışmaları (En az iki yöre ekibi)

7

Modern Halk Dansları Topluluğu (Anonim)

8

Bale Ekibi

9

Okul Orkestrası ve Öğrenci Müzik Grupları

10

Satranç Turnuvaları

11

Şiir Okuma Günleri

12

Resim Çalışmaları – Sergiler – Kişisel Çalışmalar

13

Modern Dans Ekipleri

14

Fıkra Anlatma Yarışmaları

15

Tiyatro Sahne Çalışmaları

16

Skeç Sunum Yarışmaları

17

İl İçi Çevre Gezileri

18

İl Dışı Tarihi ve Kültürel Geziler

19

Yaz Okulu

20

Öğrenci Web Siteleri Proje çalışmaları

 

II-ÖĞRETMENLERE:

S.No: Yapılacak Çalışmalar:

1

Zümre Başkanlığı Seçimi ve zümrelerin etkin çalışma programlarının oluşturulması.

2

Eğitici Kol Rehber Öğretmenliği Seçimi ve eğitici kolların çevre şartlarına uygun ve uygulanabilir yıllık çalışma taslak programlarının hazırlanması.

3

Hizmet İçi Eğitim Danışma Kurulu Seçimi ve Okul Müdürü başkanlığında çalışmalara başlaması. HİEDK’in , her ay, çalışmalarını içeren bir bülten yayınlaması: HİEDK Bülteni.

4

Öğretmen – Öğrenci –Veli Moral Eğitimi Ekibi’nin kurulması ve etkin çalışma programını hazırlayarak çalışmalara başlaması.

5

Sportif Etkinlikler: Bay ve bayan öğretmenlere yönelik etkinliklerin planlanması ve uygulanması.

6

Çevre Okul  Gezileri: İnceleme, örnekleme amacıyla çevrede bulunan MLO veya ileri düzey okullarının gezilip incelenmesi.

7

Öğretmen Korosu ...vb.

 

III-VELİLERE:

S.No: Yapılacak Çalışmalar:

1

Okul Aile Birliği Seçiminin Eylül ayı sonunda yapılması ve yönetmeliğine uygun ve etkin çalıştırılması.

2

Sınıf Veli Temsilcileri Seçiminin ilk veli toplantısında yapılması ve seçilen temsilcilerin Okul Aile Birliği ile birlikte etkin çalıştırılması.

3

Veli Toplantıları İş Takviminin öğretim yılı başında belirlenmesi ve düzenli, sürekli bir okul-veli-öğretmen iletişiminin sağlanması.

4

Anne – Baba (Veli) Eğitimi (Veli toplantılarında ve seminerler düzeyinde planlanmasıve uygulanması.)

5

Veli Görüşme Günleri (Her öğretmen için, haftanın bir gününde, belirli saatler arasında, veli görüşme saatleri belirlenmesi, öğretim yılı başında  velilere duyurulması.)

6

I.dönemde Ekim-Kasım-Aralık; II.dönemde Mart-Nisan ve Mayıs aylarında 2 veya 4 sayfalık “Veli Bülteni” çıkartılması. Veli bülteninde anne-baba-çocuk iletişimi, eğitimi ve okulumuzun tanıtım çalışmalarına yer verilmesi. 

 

C-YÖNETİM GELİŞİM  PLANI

S.No: Yapılacak Çalışmalar:

1

Yöneticiler Görev Dağılımının her Ağustos ayı içinde yeniden düzenlenmesi.

2

Yönetici Çalışma Programlarının Ağustos ayı içinde yapılarak onaylanması ve uygulanması.

3

Yöneticilerin Ekip Çalışmaları (Her yöneticinin kendine bağlı sınıfların öğretmenleriyle zümreler halinde aylık toplantılar planlayarak uygulaması.)

4

Her hafta Pazartesi günleri saat 09.30’da yöneticiler toplantısının  (Haftalık işlerin gözden geçirilmesi, bir önceki haftanın değerlendirilmesi)  yapılması.

5

Zümre Başkanları Kurulunun Ağustos ayının üçüncü hafta başında(Özel Okullar için) toplanması, yeni öğretim yılı çalışmalarını planlaması ve zümre toplantılarının aynı hafta içinde yapılması.

6

Zümre öğretmenlerinin Ağustos ayı içinde yıllık ve ünite planlarını hazırlamaları.(Özel Okullar için)

7

Derslerde kullanılacak araç – gereçlerin bakım ve onarımının öğretmenlerce yapılması ve kullanıma hazır duruma getirilmesi.

8

Teknolojinin yıllık genel bakımlarının yapılarak kullanıma hazır duruma getirilmesi.

9

Rehberlik servisinin yıllık çalışmaları planlaması.

10

ÖDEM’in soru bankası geliştirme çalışmalarına zümre öğretmenleriyle işbirliği içinde başlaması.

11

Okulda sürekli değişimi, gelişimi ve yenileşmeyi  etkin kılarak çağdaş yönetim, çağdaş eğitim ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeye çıkartılması.

12

Okulun vizyon, misyon ve stratejilerinin öğretmenlerle birlikte tespit edilmesi. Öğretmenler kurulunda tartışılması ve  yürürlüğe konulması.

13

Yıllık, üç yıllık ve beş yıllık okul gelişim planlarının (OGEP) hazırlanarak tartışmaya açılması ve öğretmenler kurulunda görüşülerek uygulamaya konulması.

14

Yöneticilerin Çağdaş Eğitim Sistemlerini incelemeleri.

15

Primary Years Programme (PYP)’nin ve The Middle Years Programme (MYP)’nin araştırılıp incelenmesi ve genel müdürlüğe sunulması.(Özel Okullarda)

16

Çağdaş Yönetici ve Öğretmen standartlarının belirlenmesi.

17

Yönetici ve öğretmenlerce çağdaş eğitim alanında çıkmış (son 5-10 yılın)  kitaplarının okunması ve incelenmesi.

 Başarılı bir eğitim-öğretimin üç ayağı vardır:

      1.  Çevre şartlarını ve ders programlarını çok iyi inceleyerek yapılacak olan :

        PLANLAMA 

        2. Aktif öğrenme yöntemlerini ve teknolojiyi eğitimde kullanarak :      

                     UYGULAMA 

        3. Yapılan her çalışmada aşama aşama uygulanması gereken:

                                   ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

             Çağdaş Kurumlar,
                       sürekli değişen,  
                              sürekli yenileşen ve 
                                       sürekli gelişen                                                        kurumlardır.

       "Kalite, olağan şeylerin olağanüstü mükemmeliyette yapılmasıdır."

Hazırlayan:

Kamil TÜRKOĞLU

Emekli Okul Müdürü

e-mail: kamilturkoglu@hotmail.com     Http://www.cagdasegitim.net

Not: Bu plan günümüz teknolojik gelişmeler ve diğer olanaklar göz önünde tutularak güncellenmelidir.

 
 
 

                                                                            Anasayfa

 
 
Çağdaş Eğitim©2007