Çağdaş Eğitim, Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenmedir!..

 
 
   
Çağdaş Eğitim
Çoklu Zeka
Çoklu Zeka - 1
Çoklu Zeka -2
Öğretmen
Okul Yönetimi
Rehberlik
Başarı Motivs.
Çağdaş Eğt.Sit.
Eğitim Sendikl.
MEB Kurumları
Resmi Kurumlar
Sizden Gelenler
Web Tasarımcı
Sizin Siteleriniz
 
     
 

TEKNOLOJİNİN  EĞİTİMDE  KULLANILMASI

    * Eğitim ve teknoloji  deyince aklımıza ilkönce bilgisayar ve diğer eğitimde kullanılabilen teknolojik araç-gereçler gelmektedir. Bunları  şöyle sıralayabiliriz:

1.Bilgisayar,  2.Projeksiyon,  3.Tepegöz,  4.Dijital Kamera,  5.Televizyon,  6.CD - VCD - DVD,  7.İnternet,   8.Optik Okuyucu,   9.Kasetçalar - Radyo,  10.Video  ve diğerleri.

     *  Eğitimde teknolojinin kullanımını ı üç ana bölümde incelememiz gerekir:

a) Okul Yönetiminde Teknoloji: Öğrenci programları yardımıyla öğrenci ve veli bilgilerine hızlı ulaşım sağlanır. Okul Müdürü ve yardımcıları arasında tam bir bilgi uyumu sağlanır. Elle yazılan bir çok resmi kayıt ve  belge bilgisayar ile daha hızlı, çabuk ve doğru olarak hazırlanır ve çıktısı alınır. Öğrencilere  verilecek ara ve dönem karneleri daha hızlı ve doğru olarak çıkartılır. Öğrencilerin, sınıfların ve derslerin başarı garfikleri kolayca alınır, eksikler konusunda alınacak önlemler hızlandırılır. Ders, ünite ve genel değerlendirme sınav sonuçları ve  başarı grafikleri okul müdürünün okulundaki eğitim öğretim başarısını (ya da başarısızlığını) rahat ve doğru olarak görmesini sağlar. İnternet yoluyla okulun tanıtımını  daha kolay yapılır. Milli Eğitim  ve diğer okullarla bilgi alış verişi hızlanır...vb.

b) Öğretmenin Teknolojiyi Kullanması: Öğretmen, öğrencileriyle ilgili tutacağı listeleri, karşılaştırmalı not çizelgelerini, yıllık plan ve günlük planını bilgisayar yardımıyla dijital ortamda hızlı ve sağlıklı bir şekilde hazırlar ve kullanır. Öğrencilerin kişisel ve sınıf gelişimiyle ilgili, konu ve ünitelerle ilgili bir çok grafiği bilgisayar yardımıyla doğru olarak alır ve kullanır.  Öğretmen  bilgisayarı ders işlerken de etkili olarak kullanır. Şöyle ki, öğretmen eğitim-öğretimde görsel ve işitselliğin önemini çok iyi bilir ve derste bunu kullanmak ister. Derslerini görsel ve işitsel duruma soktuğunda öğrencilerinin daha iyi ve kalıcı öğrendiklerinin farkına varır. Kısa VCD filmleri, ders CD'leri,  öğretmen tarafından hazırlanacak sunular (PowerPoint programında hazırlanacak olan konuların dramatize edilmesi, derste öğrencilerin ilgisini çok çekmekte ve etkili olmaktadır.), ders içinde internete bağlanarak konu ile ilgili bilgilere ulaşım, öğretmen tarafından önceden hazırlanmış saydamlar (Folyo-saydam  ile ders konusu tahtaya, duvara veya tepegöz perdesine aktarılarak öğrencilerin rahat görmeleri, yorum yapmaları sağlanır), dijital kamera (yapılan gezi, gözlem, inceleme ve ders etkinliklerinin çekimi yapılır, sonradan öğrencilerle birlikte yeniden incelenerek detaylara daha rahat inilir.), derslerle ilgili TV - radyo programları, kasetçalar, VCD oynatıcısı ve Videodan  yararlanılır.  Konu ve ünite bitiminde küçük testler yapılarak TAM ÖĞRENME'nin gerçekleşip gerçekleşmediği sorgulanır. Bu testler optik okuyucudan okutularak doğru ve hızlı sonuçlar ve grafikler alınır... Yani eğitim teknolojisi günümüzde öğretmenin eli, ayağı olmalıdır. Aslında eğitim teknolojisinin tadını almış bir öğretmen için onsuz  ders işlemenin çok  daha zor olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.  Kalıcı öğrenme sağlamak ve  ezbere bilgi depolamadan kurtulmak için mutlaka öğretmenlerimizin eğitim teknolojisini çok iyi öğrenip kullanması gerekir. Yukarıda sıraladıklarımızın dışında da bir çok örnek verilebilir.

c) Öğrencinin Teknolojiyi Kullanması: Öğrenci bilgisayar kullanmasını okulda öğrenir. Bilgi depolama, tasnifleme, çoğaltma ve yeni bilgilere ulaşma yollarını öğrenerek yaşama veya bir üst öğrenime donanımlı olarak geçiş yapar. Bugün okullarımızda öğrencilerimizin öğretmenlerden daha çok ve daha iyi bilgisayar kullandığını bilmekteyiz, yaşamaktayız, görmekteyiz. (Acı ama önemli bir gerçek...) Okullarımızda başta bilgisayar ve internet olmak üzere tüm teknolojik araçlar korkmadan öğrencilere kullandırılmalıdır. Özellikle internet üzerinde durulmalı, internet deyince öğrencinin aklına çet yapmak değil bilgiye ulaşmak gelmelidir. Bunun üzerinde durulmalı, teknolojiyi doğru zamanda doğru amaçlar için kullanmayı öğrencilerimize kavratmalıyız.

 * *  Velinin Teknolojiyi Kullanması:  Okul yönetimi tarafından bilgilerin internete aktarılması sayesinde bir çok okulumuzun velileri çocuklarının ders başarılarını, davranış gelişimlerini ve okulu hakkında bir çok güncel bilgiyi internet yoluyla veya kısa mesaj programlarıyla öğrenmektedir. Bu yolla zaman ve iş tasarrufu ve hızlı iletişim sağlanmaktadır.

     ..........   

    * Kısa kısa teknolojinin eğitim-öğretimde kullanımı:

    * * * BİLGİSAYAR: Okul yönetimi, öğretmen, öğrenci tarafından etkili kullanılmalıdır. Derslerde bilgisayara projeksiyon bağlanmalı, sunular ve CD programları perdeye veya duvara yansıtılarak ders görsel-işitsel duruma sokulmalıdır. Bu,  Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve diğer derslerde çok rahat uygulanmaktadır. Uygulanabilirliği ve verimi çok yüksektir.

    * * * TEPEGÖZ:  Derslerde kullanılabilecek en etkili, kullanımı en basit bir araçtır. Hazır saydamlar ve öğretmenin hazırlayacağı saydamlarla ders çok eğlenceli ve akıcı bir duruma sokulabilir. Hatta öğrencilerin hazırladıkları proje saydamları, küme konuları saydamları ile ders işlemek en etkilisidir. Öğrencilerin kendi  hazırladıkları saydamlarla konularını sınıfa sunmada büyük haz ve heyecan duydukları  tespit edilmiştir. Tepegöz, Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, İngilizce, resim-iş, müzik, beden eğitimi ve diğer derslerde etkili olarak kullanılabilen bir araçtır. Okullarımız buna daha çok önem vermelidirler. Hiç bir öğretmen tepegözsüz ders işlememeli, her dersliğe demirbaş tepegözler konulmalıdır. Sınıflarda, teknolojiden sorumlu (bilgisayar ve tepegöz) ikişer öğrenci seçilmeli, bu öğrenciler bu araçların bakımı, kullanımı ve korunması konularında öğretmenlerine asistanlık yapmalıdırlar.

     * * * İNTERNET:  Okullarımızda bilgiye ulaşmada, öğretmenler arasında, okullar arasında, öğrenciler arasında  iletişim kurmada internet hem çok hızlı, hem de çok ucuzdur. Esas olarak öğrenciye her hangi bir konuda yeni bilgi ve belgeye nasıl ulaşacağını öğretmek gerekir. Bir çok Öğretmenimiz yıllık ve günlük planlarını hazırlayıp internette yayınlamaktadırlar. Bir çok öğretmenimiz de bunları bilgisayarına indirip üzerinde değişiklikler yaparak kullanmaktadırlar. Bu bir dayanışma ve bilgiyi paylaşma olayıdır. Öğrenci grupları, sınıflar hazırlayacakları projelerini internette yayınlayarak bilgi, beceri ve heyecanlarını başkalarıyla paylaşabilirler. Bir çok okulumuzda bu başarıyla yapılmaktadır... İnternet günümüzde aklımızın almayacağı kadar büyük bir bilgi bankasıdır. Paylaşımdır, dayanışmadır, her türlü bilim  dalının yayılması ve gelişmesinin  ana aracıdır. Böylesine etkili ve büyük bir iletişim kaynağını ve bilgi bankasını kullanmamak, eğitim öğretime aykırı bir davranıştır.

     * * * DİJİTAL KAMERA:  Öğrenci grubunun veya sınıfın yapacağı bir gezi, inceleme, gözlem veya ders etkinliği, dijital kameraya alınır, daha sonra sınıfta film baştan incelenir. Detaylar ve eksikler daha rahat görülür. Öğrencinin kendini tanımasına, kendi gelişimini kendisinin görmesine olanak sağlanır. Bir çok video çekimi ders konusu olarak sınıfta kullanılabilir. Kullanım aşamasında konu çeşitliliği ve zenginliği doğmakta, öğrencilerin derse katılımları en üst düzeye çıkmaktadır.

    * * * OPTİK OKUYUCU: Konu ve ünite bitiminde yapılacak küçük testler optik formlarla optik okuyucudan 2-3 dakikada okunabilmekte, test sonucu, soru ve konu analizi en fazla 3-4 dakikada alınmaktadır. Böylece öğretmen ders arasında sınıfın konuyu öğrenip öğrenmediğini ölçmekte, tam öğrenmeyi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini hemen anlayabilmektedir. Bu da tam öğrenmeyle ilgili yeni planlamaların daha sağlıklı yapılmasına ışık tutmaktadır. Genel değerlendirme sınavları da aynı şekilde sınıfın, sınıfların, okulun genel öğrenme profilini ortaya koyarak yönetici ve öğretmenlerin daha sağlıklı kararlar almalarına olanak sağlamaktadır.

 Kamil TÜRKOĞLU/ Emekli Okul Müdürü

 
 
 

                                                                            Anasayfa

 
 
Çağdaş Eğitim©2007